• Het in kaart brengen van potentieel gevaarlijke bomen is een van onze kernkwaliteiten (VTA controle)
  • Bos en natuurbeheer
  • Landschapsinrichting

Holland Hardwood

Holland Hardwood is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het onderhoud van bospercelen, bostuinen en cultuurhistorisch groen.

Naast onderhoud is ook advies mogelijk, zoals het schrijven van een beheerplan of een inventarisatie van uw flora en fauna. Het in kaart brengen van potentieel gevaarlijke bomen op uw erf of perceel is hierbij één van onze kernkwaliteiten. Vaak wordt het belang hiervan onderschat als mede de mogelijke gevolgen. Een tijdige inventarisatie en daaropvolgende actie kan mogelijke schade flink beperken.

Met professioneel materiaal en de juist gekozen vakmensen zorgen wij voor korte lijnen en kunnen wij gaan voor kwaliteit. Hierdoor ontstaat tevens een lage overhead waardoor wij scherp kunnen aanbieden en toch ons oogpunt op goed werk kunnen behouden. Laat ons u overtuigen en vraag een gratis offerte aan.

Recente projecten