Bomen

Bomen

Bomen vormen een belangrijke plaats in de maatschappij, en zijn vaak onderwerp van uiteenlopende discussies. 
In natuurgebieden vormen bomen een belangrijk onderdeel van de biodiversiteit, en bieden plaats voor talloze dieren en planten
In het buitengebied vormen bomen als lanen, wegafscheiding of houtwallen het geraamte van het landschap.
In de omgeving van dorpen en steden, maar ook op bijvoorbeeld instellingsterreinen zijn bomen bepalend voor het beeld, de sfeer en de kwaliteit van leven.  
Steeds vaker wordt de positieve invloed van bomen op de gezondheid van mensen erkend.

Boombeheer

Boombeheer

Boombeheer omvat de gehele levenscyclus van een boom; van aanplant tot kap. 
Een weloverwogen aanleg en een voldoende groeiplaats zorgen ervoor dat bomen decennia kunnen staan zonder veel risico’s en zorgen.
Deskundig beheer draagt bij aan een vitale en veilige boom. 
Ondanks de goede zorgen is veiligheid een steeds terugkerend aspect bij het boombeheer. Om allerlei redenen, zoals beschadigingen, ziekten en stormschade kunnen bomen onstabiel en onveilig worden. Een regelmatige controle is essentieel vanuit de zorgplicht. Die zorgplicht geldt voor iedere eigenaar van bomen waar anderen in de buurt kunnen komen.

Holland Hardwood Boombeheer


Voor zowel bossen en natuurterreinen, van overheden, natuurbeheerorganisaties of particulieren is Holland Hardwood actief binnen het boombeheer. We verzorgen veiligheidsinspecties, beter bekend als VTA (Visual Tree Assessment) 
Voor meer informatie over de VTA methode.
Door inzet van professionele vaklieden kunnen wij u een totaalpakket aanbieden m.b.t. het boombeheer. Van aanplant en verzorging tot kap.
Wilt u informatie over het onderwerp boombeheer of direct offerte aanvragen? Mail dan naar info@holland-hardwood.com of bel 06-50749690